MEDLEMMAR

Medlemmar i Naturfoto Västmanland

De senaste två åren har antalet medlemmar varit ganska stabilt och vid årsskiftet 2020/2021 är vi 60 stycken.

Fler av medlemmarna har egna hemsidor och/eller finns på Instagram (se länkar nedan)