Om

Om föreningen

Naturfoto Västmanland är en förening vars ändamål är att med bilden som medium skildra naturens mångfald. Föreningen skall arbeta med sådan verksamhet som stimulerar och utvecklar medlemmarnas fotografiska kvalité. Största respekt och ödmjukhet skall visas vid fotograferandet så att störning av natur och djurliv undviks.


Föreningen är (som framgår av namnet) främst avsedd för dig som bor i Västmanland då vi helst ser att man kan närvara vid våra månandsmöten, men vi tar givetvis emot medlemmar från övriga världen. Huvudsaken är att man gillar att vara ute i i naturen och föreviga den med kameran.

Fågeln på vår logga, en tofsmes, är Västmanlands landskapsfågel

Bli medlem

Grundförutsättningen är att du är intresserad av naturfoto men också att du har en vilja att utveckla både dig själv och andra som fotograf.

Detta främst genom att dela med dig av dina kunskaper men också genom att på ett sakligt sätt både kunna ge och ta bildkritik


Vill du bli medlem eller kanske komma till ett månadsmöte för att se vilka vi är och vad vi gör kan du kontakta ordförande Stig-Erik Eriksson


Årsavgiften är 400 kr/år


Familjeavgiften är 500kr/år och familj


Pg: 2 52 41-1

Månadsmöten

Föreningen har medlemsmöten den tredje söndagen i månaden från augusti till mars (resten av året samlar vi bildmaterial).


Förutom de sedvanliga punkterna på dagordningen har vi följande stående inslag på våra möten:


Månadstävling

Inför mötet skickar de medlemmar som vill in en bild som passar in på månadens tema. Samtliga medlemmar poängsätter sedan respektive bild (även sin egen) med 1,2 eller 3 poäng via ett webformulär.

På mötet visas bilderna i omvänd placeringsordning medans fotograferna berättar om sin bild. Övriga medlemmar ges också möjlighet att ge saklig bildkritik.


Kritikbilder

Medlemmar som vill ha visa upp bilder för att få kritik på dem kan ta med sig dem så visas dem upp och församlingen tycler till


Hembedömning

Medlemmarna ges möjlighet att skicka in bilder till en frivillig  medlem som agerar bildkritiker. Resultatet av bedömningen redovisas på månadsmötet. 


Min berättelse

Två medlemmar har varsin berättande bildvisning där tanken är att bilderna har en röd tråd. Antal bilder ska vara 15 stycken (dvs 14 är för få och 16 är för många).

Ibland kör vi en variant på Min berättelse där 6 medlemmar kör varsin berättelse. Då utgår punkten Bildvisare


Bildvisare

En medlem som är utsedd till att vara mötets bildvisare visar ett max 45 min långt bildspel på valfritt tema.


Fika

Utgår tills vidare

Årstävling

Årets höjdpunkt är årstävlingen där medlemmarna får sina bilder bedömda av en extern jury.


De 6 klasserna vi tävlar i är fåglar, däggdjur, övriga djur, växter, landskap samt form och komposition.

Dessutom utses "Årets bild" och "Årets fotograf"


Utflykter

Vi gör gemensamma fotoutflykter några gånger per år.Oftast inom länsgränsen men längre turer förekommer.


För närvarande finns inga utflykter inplanerade


Workshop

Föreningen har som mål att en gång per år anordna en work-shop med en känd fotograf där även de som inte är med-lemmar i föreningen kan delta i mån av plats. Workshopen är teoretisk för att så många som möjligt ska kunna delta.


På grund av pågående pandemi har vi ingen workshop planerad för 2021 

Övriga aktiviteter